28 April 2015

Årsredovisning 2014

(Se årsredovisning i bifogat dokument)

Lastest press releases

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

  Koncernen oktober – december 2022 Nettoomsättning* 4 534 (1 329) +241% Rörelseresultat -15 606 (-11 675) Periodens resultat före […]

Read more