Kalender

STYRELSEN I GREATER THAN AB HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE DATUM FÖR RAPPORTER:

2021-02-18 Bokslutskommuniké, 2020
2021-05-12 Kvartalsrapport Q1, 2021
2021-05-12 Årsstämma, 2021
2021-08-25 Halvårsrapport, 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport Q3, 2021
2022-02-24 Bokslutskommuniké, 2021
2022-05-12 Årsstämma, 2022