Kalender

STYRELSEN I GREATER THAN AB HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE DATUM FÖR RAPPORTER:

2019-02-21 Bokslutskommuniké
2019-05-27 Kvartalsredogörelse Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-08-22 Halvårsrapport Q2
2019-10-24 Kvartalsredogörelse Q3
2020-02-20 Bokslutskommuniké

Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgängligt från och med 25 April 2019.