Ägare

Senast uppdaterad: 2019-03-31.
Dessa är uppdateringar vi har kännedom om.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Sten Forseke 3 766 565 37,25%
Keel Capital 1 072 284 10,60%
Karin Forseke 491 206 4,86%
Roger Karlsson 418 071 4,13%
Handelsbanken Hållbar Energi 417 018 4,12%
Handelsbanken Microcap Sverige 321 428 3,18%
Henrik Ekelund 321 428 3,18%
Roosgruppen 280 650 2,78%
Övriga aktieägare 3 023 754 29,90%
Totalt 10 112 404 100,00%

Källa: Euroclear