Ägare

Senast uppdaterad: 2018-12-31.
Dessa är uppdateringar vi har kännedom om.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Sten Forseke 3 820 565 40,48%
Keel Capital 787 711 8,35%
Roger Karlsson 530 132 5,62%
Handelsbanken Hållbar Energi 389 217 4,12%
Karin Forseke 337 882 3,58%
Roosgruppen 308 607 3,27%
Handelsbanken Microcap Sverige 300 000 3,18%
Henrik Ekelund 300 000 3,18%
Övriga aktieägare 2 664 130 28,23%
Totalt 9 438 244 100,00%

Källa: Euroclear