Ägare

Senast uppdaterad: 2021-09-30.
Dessa är uppdateringar vi har kännedom om.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Sten Forseke 3 762 145 29,80%
Keel Capital 2 114 710 16,75%
Cuarto AB 1 915 756 15,18%
Carn Capital 600 000 4,75%
Karin Forseke 528 706 4,19%
CBNY – Norges Bank 378 201 3,00%
Henrik Ekelund 271 428 2,15%
Roosgruppen 168 847 1,34%
Hans Leif Johansson 164 361 1,30%
Övriga aktieägare 2 720 017 21,55%
Totalt 12 624 171 100,00%

Källa: Euroclear