Ägare

Senast uppdaterad: 2017-06-30.
Dessa är uppdateringar vi har kännedom om.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Sten Forseke 3 830 565 44,83%
Holmgren Group AB 796 830 9,32%
Roger Karlsson 765 182 8,95%
Karin Forseke 337 882 3,95%
Roosgruppen AB 322 001 3,77%
Övriga aktieägare 2 492 926 29,18%
Totalt 8 545 386 100,00%

Källa: Euroclear