Ägare

Senast uppdaterad: 2018-10-18.
Dessa är uppdateringar vi har kännedom om.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Sten Forseke 3 820 565 40,48%
Holmgren Group AB 624 707 6,62%
Roger Karlsson 544 308 5,77%
Handelsbanken Microcap Sverige 400 000 4,24%
Handelsbanken Hållbar Energi 389 217 4,12%
Roosgruppen 368 870 3,91%
Karin Forseke 337 882 3,58%
Övriga aktieägare 2 952 695 31,28%
Totalt 9 438 244 100,00%

Källa: Euroclear