Ägare

Senast uppdaterad: 2018-03-31.
Dessa är uppdateringar vi har kännedom om.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Sten Forseke 3 830 565 40,59%
Holmgren Group AB 796 830 8,44%
Roger Karlsson 544 308 5,77%
Handelsbanken Microcap Sverige 400 000 4,24%
Handelsbanken Hållbar Energi 361 033 3,83%
Karin Forseke 337 882 3,58%
Övriga aktieägare 3 167 626 33,56%
Totalt 9 438 244 100,00%

Källa: Euroclear