Ägare

Senast uppdaterad: 2018-08-22.
Dessa är uppdateringar vi har kännedom om.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Sten Forseke 3 830 565 40,59%
Holmgren Group AB 661 424 7,01%
Roger Karlsson 544 308 5,77%
Handelsbanken Microcap Sverige 400 000 4,24%
Handelsbanken Hållbar Energi 389 217 4,12%
Håkan Roos 368 870 3,91%
Karin Forseke 337 882 3,58%
Övriga aktieägare 2 905 978 30,79%
Totalt 9 438 244 100,00%

Källa: Euroclear